Yrkeserfarenheter

Jur. kand examen från Lund 1989
Notariemeritering i Kalmar 1992
Advokatexamen i Stockholm 2015

Arbete som jurist vid domstol, advokatbyrå, myndigheter,
försäkringsbranschen och finansbranschen
Arbete som ombud i personskadeärenden sedan 2008 och fortfarande