Skadereglering

SKADEREGLERING OCH TRAFIKSKADEERSÄTTNING

Försäkringsbolagens handläggare har till uppgift att beräkna och betala korrekt försäkringsersättning. Skaderegleringen efter ett trafikolycksfall är ofta komplicerad och pågår under lång tid. Vi arbetar därför för att du ska få fortlöpande ekonomisk kompensation och för att du ska få råd och stöd under regleringen.

Om du har blivit skadad i trafiken kan du ha rätt till ersättning för till exempel följande poster:

 Sveda och värk

 Lyte och men

 Kostnader

 Förlorad arbetsinkomst

– Pensionsförlust

– Dröjsmålsränta