Tandskada

Ersättning för utslagen tand

Om en frisk tand förloras till följd av en händelse som ska
ersättas skadeståndsrättsligt (exempelvis en trafikolycka
eller en ansvarsskada) uppgår ersättningen till 4 000 kr för
en tand. Detta belopp reduceras med stigande ålder.