Sveda och värk

Vad är ersättning för sveda och värk

Ersättning för sveda och värk är tänkt att ge viss ekonomisk kompensation för lidande och obehag under själva läkningsprocessen. Ersättningens storlek bestäms med hjälp av en tabell som fastställs av Trafikskadenämnden.

Beloppets storlek beror bl a på typ av vård och på vårdtidens längd. Om du vistas hemma är månadsbeloppet ungefär 2 400 kr och vid sjukhusvistelse är beloppet oftast 4 000 kr per månad. Förhöjningar för särskilt svåra skador förekommer.

Sveda- och värkersättningen betalas normalt ut när läkningstiden är över.