Kostnader

Kostnader som kan betalas ur trafikförsäkringen om du skadas i trafiken

Denna typ av ersättning regleras i 5 kap 1 § Skadeståndslagen. Det innebär att den skadade ska få full ersättning för de nödvändiga, skadebetingade och skäliga merkostnader som uppkommer med anledning av skadan.

Som exempel kan nämnas följande kostnader:

♦ Sjukvård

♦ Läkemedel

♦ Resekostnader i samband med sjukvård

♦ Utgifter för särskild hjälp i hemmet eller i trädgården

♦ Medicinska hjälpmedel

♦ Specialsydda kläder

Kostnaderna ska om möjligt styrkas med kvitton. Ersättningen för kostnader är skattefri.

I vissa fall kan man få ersättning för merkostnader i form av handikappersättning från Försäkringskassan.