Juridisk rådgivning vid trafikskada

Våra tjänster

Min specialitet är att lämna juridisk rådgivning åt personer som har drabbats av personskador i samband med trafikolyckor. Jag företräder drabbade personer mot försäkrings-bolagen under skaderegleringen.

– Har du råkat ut för en whiplashskada?

– Har du råkat ut för en trafikskada?

– Har du drabbats av ett färdolycksfall eller arbetsskada?

– Står du inför hot om indragen sjukpenning?

Du har kommit rätt – jag kan försäkring och juridik.
Kontakta mig direkt: 0708 – 10 06 77

Juridiskt ombud

Under förutsättning att din personskada inte är helt bagatellartad beviljar försäkringsbolagen regelmässigt ersättning som täcker dina ombudskostnader. Detta åtagande skiljer sig dock något mellan de olika försäkringsbolagen.

Det kostar dig inte något att anlita mig som juridiskt ombud i ett trafikskadeärende. Du kan alltid ringa mig kostnadsfritt.

Det är du själv som bestämmer vem du vill anlita som ombud i ditt trafik-skadeärende men du bör förvissa dig om att det är någon som har god kunskap inom personskadejuridik.

Skadereglering

Försäkringsbolagens handläggare har till uppgift att beräkna och betala korrekt försäkringsersättning. Skaderegleringen efter ett trafikolycksfall är ofta komplicerad och pågår under lång tid, ofta under flera år.

Jag arbetar för att du skall få fortlöpande ekonomisk kompensation samt råd och stöd under regleringen.