Om mig – Ingela Flamborn

Min specialitet

Min specialitet är att lämna juridisk rådgivning åt personer som har drabbats av personskador i samband med framförallt trafikolyckor. Det kostar normalt sett inte något att anlita mig i ett trafikskadeärende.

Jag har stor kompetens inom personskadeområdet och långvarig praktisk erfarenhet av hur sådan rådgivning bör bedrivas på ett kunnigt, rationellt och konstruktivt sätt.

Erfarenhet av båda sidorna

Det speciella med min kompetens är just erfarenheten av båda sidornas behov och sätt att resonera. Denna erfarenhet har jag skaffat genom flera års arbete på försäkringsbolag med personskadereglering och genom ännu flera års arbete arbete som praktiserande jurist.

Jag har stor förståelse och kunskap både om den enskildes behov av stöd och rådgivning på begriplig svenska under hela skaderegleringen, och om försäkringsbolagens sätt att handlägga ärendena. Det gynnar dig som klient.

 Personskaderätt är komplicerat

Personskaderätten är ett mycket komplicerat rättsområde. Det är nästan omöjligt för en lekman att sätta sig in i de regler som tillämpas. Jag har inte bara erfarenhet av juridisk rådgivning åt privatpersoner under snart 20 år utan även från flera års personskadereglering vid försäkringsbolag.

 Personlig service och engagemang

Detta är ett litet företag med mycket engagemang och personlig service. Du är alltid välkomna att kontakta mig för närmare information. Jag tar mig gärna tid att lyssna!

Välkommen att kontakta mig eller per telefon: 0708 – 10 06 77