Whiplash

Vad är en whiplash skada

Ordet ”whiplash” har mer och mer accepterats internationellt.

Whiplash, whip-lash, whiplashskada, pisksnärtskada, halsryggsdistorsion, stukning i nacken, och muskeldistorsion är begrepp som man kan stöta på i litteraturen och i läkarintyg i samband med sådana här skador.

Definition av whiplash enligt Québec Task Force on Whiplash Associates Disorder:

Whiplash är en accelerations-, deccelerations-mekanism av energiöverföring till nacken. Det kan härröra från påkörning bakifrån eller från sidan vid motorfordonskollision men kan också uppträda som en följd av stötvåld framifrån, vid dykning eller t ex fallolyckor. Kraften kan resultera i skelett- och mjukdelskador vilka i sin tur kan leda till en mångfald kliniska manifestationer.

De flesta som råkar ut för ett whiplash trauma blir helt återställda. Det är ändå viktigt att de som drabbas av en sådan skada får rätt behandling under det akuta skedet.

Om symptomen fortsätter eller förvärras efter fyra – åtta veckor är det viktigt att fortsätta utreda den skadade för att se om patienten har drabbats av en allvarligare skada. Det kan dock vara synnerligen svårt att finna några objektiva fynd, även vid MRT (magnetröntgen), trots att patienten beskriver svår smärta, stelhet i nacken och andra subjektiva besvär. Det är vanligt att man har symptomfria eller symptomfattiga intervall. Inte minst av denna anledning är det av stor vikt att läkarjournalerna återger besvären på ett korrekt sätt om man inte ska få problem med försäkringsbolaget.

Ersättning för whiplashskador

Ersättning kan ofta fås från både olika myndigheter och försäkringsbolag.

Vi hjälper dig att ta till vara dina ekonomiska rättigheter efter en skada. Det innebär att vi kan hjälpa dig att förhandla med försäkringsbolaget och även med att ansöka hos myndigheterna om de ersättningar som du kan få därifrån.

Du kan ha rätt till sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, arbetsskadelivränta, arbetsskadesjukpenning, AGS-ersättning, handikappersättning, sjukpension,  m fl ersättningar från myndigheter och olika försäkringsbolag.

Du kan ha rätt till ersättning för till exempel sveda och värk, lyte och men, merkostnader, pensionsförlust och inkomstlivränta från försäkringsbolaget.

Det är viktigt att du får ett underlag som är både juridiskt och medicinskt korrekt för att underlätta kontakten med myndigheterna och försäkringsbolaget och för att få ut rätt ersättning. Vi hjälper dig att skaffa rätt underlag.