Aktuellt

Under 2016 blev Trafikskadenämnden godkänd som Tvistlösningsnämnd. Det innebär att det inte längre är försäkringsbolagen som ska ge in alla ärenden som ska prövas i nämnden. Försäkringsbolagen ska numera endast ge in ärenden som är obligatoriska för prövning, det vill säga när den medicinska invaliditeten är minst 10 % eller när inkomstförlusten uppgår till minst ett prisbasbelopp per år. Om man önskar få till stånd en prövning av ett icke obligatoriskt ärende måste man själv ge in ansökan till nämnden. Om du har ombud i skadeärendet kan ombudet hjälpa dig att ge in ansökan. Om du inte har ombud finns det möjlighet att själv göra ansökan genom inloggning på Trafikskadenämndens hemsida. Följ nedanstående länk, eller kopiera och klistra in i nytt fönster,  för mer information.

Trafikskadenämnden infoblad tvistlösningsärenden

Titta gärna in på Trafikskadejuridiks Facebooksida ibland, där jag lägger ut artiklar som jag tror kan vara av intresse för mina klienter och andra som har personskador.