Juridiskt ombud

JURIDISKT OMBUD VID SKADEREGLERINGEN

Under förutsättning att din personskada inte är helt bagatellartad beviljar försäkringsbolagen regelmässigt ersättning som täcker dina ombudskostnader. Detta åtagande skiljer sig dock något mellan de olika försäkringsbolagen.Det kostar dig dock aldrig något att anlita oss som juridiskt ombud i ett trafikskadeärende.

Det är du själv som bestämmer vem du vill anlita som ombud i ditt trafikskadeärende. Personskaderätt utgörs av ett mycket komplicerat regelkomplex och det är därför viktigt att du förvissar dig om att det ombud som du anlitar har gedigen kunskap och erfarenhet av just personskaderätt. Rättsområdet kräver inte bara ingående kunskaper om de lagar och den rättspraxis som tillämpas, utan även i medicinska frågor, ekonomi, företagsekonomi, arbetsmarknad, med flera områden.

Jag har lång och gedigen erfarenhet av just trafikskadereglering och personskaderätt. Du kan med förtroende vända dig till mig om du behöver ombud.

Kontakta mig: 0708 – 10 06 77 eller se via formuläret på Kontaktsidan