Utbildningar

(1989) Jur kand, Lunds Universitet

(1999) Personaladministration och organisationsutveckling, Lunds Universitet

(2003) Certifiering enligt lagen om finansiell rådgivning

(2004) Personskadereglerare skadestånd

(2015) Avlagt advokatexamen

Erfarenhet

(1977 – 1989) Arbete inom finanssektorn, ekonomi, juridiskt arbete och juridikstudier

(1990 – 1992) Jurist, notarie vid Länsrätten i Kalmar län, notariemeriterad

(1990 – 1992) Personundersökare, Kriminalvårdsverket, Kalmar

(1992) Notarius Publicus, Kalmar

(1993) Jurist, Kronofogdemyndigheten, Malmö

(1993 – 1994) Jurist, Advokatfirman Stenhorn, Ystad

(1994 – 2001) Jurist, allmän juridisk rådgivning

(2001 – 2003) Certifierad försäkringsrådgivare, försäkringsbolag

(2003 – 2008) Personskadereglerare, försäkringsbolag

(2008) Jurist, Trafikskadejuridik i Sverige AB, innehar generellt godkännande från Försäkringsförbundet (POL)